سه بعدی چت

سه بعدی چت قبلا با اسم ۳bdchat شناخته شده بود ولی الان با اسم سه بعدی شناخته میشه پس دقت کنید! وقتی ادرس چت روم را میزنید اشتباهی صورت نگیرد.

پس در هنگام زدن ۳bdchat چون ما بجای ۳bdchat استفاده کردیم تا کاربران راحتر بتوانند بیایندچت روم فارسی

درضمن این نکته رو بخاطر بسپارید که بین سه بعدی چت چت و سه بعدی چت گپ فرقی نیست شما هرکدوم رو بزنید ادرس اینجارو میاره

سه بعدی چت ادامه خواندن سه بعدی چت

شادی خاص چت

شادی خاص چت قبلا با اسم shadikhaschat شناخته شده بود ولی الان با اسم شادی خاص شناخته میشه پس دقت کنید! وقتی ادرس چت روم را میزنید اشتباهی صورت نگیرد.

پس در هنگام زدن shadikhaschat  چون ما بجای shadikhasاستفاده کردیم تا کاربران راحتر بتوانند بیایندچت روم فارسی

درضمن این نکته رو بخاطر بسپارید که بین شادی خاص چت چت و شادی خاص چت گپ فرقی نیست شما هرکدوم رو بزنید ادرس اینجارو میاره

شادی خاص چت

ادامه خواندن شادی خاص چت